"Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлье" сургалт зохион байгуулав.

"ХҮҮХЭД ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ЭЕРЭГ АРГА, ТҮҮНД СУРАЛЦАХ НЬ" СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

"Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлье" сургалт зохион байгуулж нийт эцэг эхчүүддээ "Үглэж биш үлгэрлэж хүмүүжүүлье, Үнсэж биш, үнэрлэж хайрлая" уриалга дэвшүүллээ.