Төрийн албан хаагчид аранзтайгаа бэлэн жагсав.

Төрийн албан хаагчид аранзтайгаа бэлэн жагсав. Онцгой байдлын албаны бие бүрэлдэхүүн дуут дохиоллоор бэлэн байдлыг шалгаж, байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө болон бусад асуудлаар зөвлөгөө өгч ажиллав.