Тендрийн урилга

Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын урсгал төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 
                    18/12/2015
№  Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал  Төсөвт өртөг сая, төг Тухайн онд санхүүжих (сая, төг) Эрх шилжүүлэх эсэх Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа 
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо  Үнийн санал авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Бараа 
1 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Үдийн цай 42904600 42904600 Үгүй Харицуулалтын арга 17/12/2015 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 31/12/2016
2 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Хоол 81323200 81323200 Үгүй Нээлттэй тендер 17/12/2015 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 31/12/2016
3 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Түлш халаалт 40000000 40000000 Үгүй Харицуулалтын арга 17/12/2015 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 31/12/2016
4 Хүүхдийн цэцэрлэг хоол хүнсний материал 57492600 57492600 Үгүй Нээлттэй тендер 17/12/2015 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 31/12/2016
5 ЭМТөв тээвэр шатахуун 13129600 13129600 Үгүй Харицуулалтын арга 17/12/2015 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 31/12/2016
Нийт дүн  234850000 234850000              

 

 

 

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер зарлах өдөр : 2016  оны 01 сарын 05

Тендер шалгаруулалтын нэр: Сургуулийн хүүхдийн хоол хүнсний хэрэгцээнд жилийн турш хүнсний бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар:    ХӨ-ЖАС-2016/02

Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын ЕБС-ын эрх бүхий тендерт оролцогчдоос хүүхдийн хоолны хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай нээлттэй цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн төсөвт өртөг 81323.2 Тендер 3 багцтай

Багц -1 Мах махан бүтээгдэхүүн  38580.1

Багц-2  Төмс хүнсний ногоо 16817.5

Багц-3 Гурил будаа бусад 25925.6

 

Тендерт оролцох хүсэлтээ бичгээр ирүүлэх ба тендерийн баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.Тендерийн хамт төсөвт өртгийн санал болгож буй үнийн дүнгийн 1%тай тэнцэх хэмжээний төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2016 оны 02-р сарын 15- ний өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2016 оны 02 сарын 02-ний 16 цаг  нээнэ.

Орон нутгийн гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцно. Гадаадын этгээдийг оролцуулахгүй .

Сонирхсон хуулийн этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно.

         

жаргалан сумын ЗДТГазар

утас: 93142841