2016 оны худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

                            ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ    
                            16.11.04    
Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжүүлэх нь Тендер зарлах огноо Хүлээж авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулсан эрх олгосон огноо Гэрээ байгуулах огноо Гэрээ дуусгавар болгох огноо Шалгарсан оролцогчын талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчын талаарх товч мэдээлэл Шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл    
Эхлэх Дуусах    
Урсгал зардал    
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт    
1 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Үдийн цай 01/01/2016 31/12/2016 42904600 42904600 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 10/02/2016 31/12/2016 Тэрх той ХХК Оргих нур ХХК Туршлага, бага үнийн санал Өрөг уул ХХК Тендерийн баримт бичиг дутуу    
2 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Хоол 01/01/2016 31/12/2016 81323200 81323200 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 10/02/2016 31/12/2016 Соёмбот ажнай ХХК, Өрөг уул ХХК Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
3 Жаргалант сум 12 жилийн ахлах сургууль Түлш халаалт 01/01/2016 31/12/2016 40000000 40000000 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 10/02/2016 31/12/2016 Жоншс оргил ХХК Бага үнийн санал Ажил бүтээл ХХК   Дандар өргөө ХХК Тендерийн баримт бичиг дутуу    
4 Хүүхдийн цэцэрлэг хоол хүнсний материал 01/01/2016 31/12/2016 57492600 57492600 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 10/02/2016 31/12/2016 Тосон цэцүүх ХХК, Түсгийн булаг ХХК, Хандгайт хоршоо Бага үнийн санал гоо цамхаг ХХК Тендерийн баримт бичиг дутуу    
5 ЭМТөв тээвэр шатахуун 01/01/2016 31/12/2016 13129600 13129600 21/12/2015 21/01/2016 29/01/2016 10/02/2016 31/12/2016 Идэр ШТС Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
6 Сумын зам засвар 01/01/2016 31/12/2016 59742000 59742000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 16/6/2016 31/12/2016 Мөнх өргөө ХХК Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
7 Мааньт хороололд шинээр худаг гаргах 01/01/2016 31/12/2016 18000000 18000000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Хөвсгөл геологи ХХК Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
8 Баяр наадмын зардал 01/01/2016 31/12/2016 5000000 5000000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Белго ХХК Шууд гэрээ Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
9 3-р багт худаг засварлах 01/01/2016 31/12/2016 11000000 11000000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Хөвсгөл геологи ХХК Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
10 1-р багт мал угаалгын ванна барих 01/01/2016 31/12/2016 4000000 4000000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Тул идэр хоршоо Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
11 Цэцүүхийн голд гүүр барих 01/01/2016 31/12/2016 2500000 2500000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Асгат бүлэг Бага үнийн санал Цэцүүх бүлэг Үнийн санал өндөр    
12 4-р багийн зам засвар 01/01/2016 31/12/2016 1500000 1500000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Тосон бүлэг Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
13 Сумын төвийн хашааны хаяг шинчилэх 01/01/2016 31/12/2016 2500000 2500000 04/5/2016 04/6/2016 10/6/2016 31/12/2016 31/12/2016 Буяннасан Жаргал ХХК Бага үнийн санал Өөр оролцогч байхгүй Өөр оролцогч байхгүй    
  Нийт ХАА-ны зардал     339092000 339092000                      
                                 
                                 
                                 
      Мэдээ судалгаа гаргасан: Засаг даргын орлогч                            Ж. Амартүвшин              
                                 
      Хянасан: Засаг дарга                                       Б. Должинсорогдог