Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б. Ахмадбат ИТХ-ын дарга 98654878
Б. Должинсорогдог Засаг дарга 98998287
Ж. Амартүвшин Засаг даргын орлогч 93142841 50387878
Д.Батбаатар Тамгын газрын дарга 50384569
М.Энхтайван Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 93031521


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
10-р сарын орлого, төсвийн гүйцэтгэл, өр авлагын мэдээ...
2015-11-10 09:59:53 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ТЕЗ-ын 2015 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл...
2015-10-08 10:14:31 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
9-р сарын өр авлагын мэдээ...
2015-09-07 16:25:27 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
9-р сарын орлогын мэдээ...
2015-09-07 16:24:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
8-р сарын өглөг авлагын мэдээ...
2015-08-10 16:26:57 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн 8-р сарын орлогын мэдээ...
2015-08-10 16:22:44 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн байдлын тайлан...
2015-08-10 14:59:02 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ТЕЗ-ын 8-р сарын гүйцэтгэл...
2015-08-10 10:05:46 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Орон нутгийн орлогын 6-р сарын мэдээ...
2015-07-22 11:51:49 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
ТЕЗ-ийн 2015 оны 6-р сарын төсвийн гүцэтгэлийн мэдээ...
2015-07-08 09:07:51 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 >