Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б. Ахмадбат ИТХ-ын дарга 98654878
Б. Должинсорогдог Засаг дарга 98998287
Ж. Амартүвшин Засаг даргын орлогч 93142841 50387878
Д.Батбаатар Тамгын газрын дарга 50384569
М.Энхтайван Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 93031521


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Сумын ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд...
2016-11-07 10:30:35 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2015 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлууд...
2015-03-04 11:12:07 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2014 онд суманд зарлагдах тендерийн төлөвлөгөө батлагдлаа....
2014-01-20 16:22:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2013 оны Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ажлууд...
2013-12-27 17:08:24 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
2013 онд Сумын орон нутгийн хөгжлийн санд 224000.0 төг ирж тендер зарлан дараах ажлуудыг хийлээ....
2013-10-02 15:44:33 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]