2016 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил

2-р багийн Цэцүүхийн голд гүүр барив. 2.5 сая төг

 

Хүүхэд залуучуудын сагсан бөмбөгийн талбай бариж байгуулав. Төсөвт өртөг 8 сая

3-р багийн Өлөн завсрын худгийг өрөмдөж засварлав. Төсөвт өртөг 4 сая төг

Дөрөлж хорооллын худаг засав. 1 сая төг.

Мааньт хороололд шинээр худаг гаргав. Өртөг 18 сая төг