Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохилдуулан ХТЗ-ийн өргөтгөсөн хурлыг зохион байгууллаа.