Отрын түр штаб ажиллав

Төмөрбулаг суманд оторлоод нутаг руугаа буцаж байгаа отрыг дамжин өнгөрүүлэх цэг (түр штаб) – ийг Тал булагийн Хөндлөн гэдэг газар 2020-03-20-ны өдрөөс 2020-03-28-ны өдрийг хүртэл байгуулан ажиллаа. Уг дамжин өнгөрүүлэх цэгээр нийт 17 хэсэг (56 хүн, 717 бод, 6402 бог мал) отор дамжин өнгөрсөн байна. Уг ажлыг амжилттай гүйцэтгэсэн ЗДТГ-ын ХАА-н тасгийн мэргэжилтэн Ш.Бат-Эрдэнэ, Багийн эмч Т.Түмэн-Өлзий нартаа гүн талархал илэрхийлье. Мөн хамтарч ажилласан төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нартаа баярлалаа