Иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр түлээ нийлүүлэх ажлыг зохион байгууллаа

Уг  ажлын үр дүнд өвөлжилтийн бэлтгэл хангах,  түлээгээ өөрсдөө хийж авч чадахгүй байгаа айл өрхүүдэд хямд үнээр түлээ нийлүүлсэн нь эрэлттэй ажил боллоо. Цаашид захиалга авч Ойн цэвэрлэгээнээс гарсан түлшийг эргэлтэнд оруулах нь эдийн засаг, байгаль орчноо хамгаалахад чцхал ач холбогдолтой ажил болсон байна.