Нийт өрхөөрөө орж иргэдийн санал хүсэлтийг сонсож, хаваржилтын байдалтай танилцлаа