"Хүүхдийг эерэг аргаар хүмүүжүүлье" сэдвийн хүрээнд нээлттэй захидлын уралдааныг 2019 оны 04 сарын 10 хүртэл ЗДТГ-т хүлээн авч байна