Нутгийн ууган хүү МУИС-ийн Доктрант, МУИС-ийн Оюутан, төгсөгчийн хэлтсийн мэргэжилтэн Л.Чинзориг ХАНДЛАГА + ХӨДӨЛМӨР = АМЖИЛТ сэдвийн хүрээнд лекц уншлаа.