Жаргалант суманд Иргэний хэргийн сум дундын шүүх ажиллаж байна.