Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
Нэр Албан тушаал Гар утас Ажлын утас
Б. Ахмадбат ИТХ-ын дарга 98654878
Б. Должинсорогдог Засаг дарга 98998287
Ж. Амартүвшин Засаг даргын орлогч 93142841 50387878
Д.Батбаатар Тамгын газрын дарга 50384569
М.Энхтайван Дотоод ажил хариуцсан түшмэл 93031521


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Нэг. 150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГА Хоёр. СОЁЛ, СПОРТЫН ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛГА Гурав. НЭГДСЭН ДУЛААНЫ АЖИЛ ...
2017-08-04 12:41:48 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
“Хөвсгөл Бат-Чандмань” ХХК-ний инженер Б.Эрдэнэшагайгаар ахлуулсан нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг холбогдох 7 техник хэрэгсэлтэй ажиллаж тус сумын Соёл, спортын цогцолборын барилгын ажил газар шорооны үе шатандаа явна....
2017-08-04 12:03:28 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тус суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг барьсан “Хөвсгөл Бат-Чандмань” ХХК-ний үйл ажиллагаатай сумын Засаг дарга И.Найманжин танилцаад дараах мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд:...
2017-08-04 12:00:00 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Жаргалант суманд халаалтын зуух, дулааны шугам сүлжээ барьж төрийн байгууллагууд болон бусад хэрэглэгчдийг дулаанаар хангах төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдан ажил эхэллээ. ...
2017-08-04 11:56:36 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Газрын дуудлага худалдаа зарлагдлаа...
2013-10-09 12:15:40 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]