Танилцуулга

 • 1183

  ЖАРГАЛАНТ СУМАНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮ...

  ЖАРГАЛАНТ СУМАНД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭ 2017.07.27                    &nb...

 • 1348

  СОЁЛ, СПОРТЫН ЦОГЦОЛБОРЫН БАРИЛ...

  “Хөвсгөл Бат-Чандмань” ХХК-ний инженер Б.Эрдэнэшагайгаар ахлуулсан нийт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг холбогдох 7 техник хэрэгсэлтэй ажиллаж тус сумын Соёл, спортын цогцолборын барилгын а...

 • 1234

  150 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГ...

  Тус суманд 150 хүүхдийн цэцэрлэг барьсан “Хөвсгөл Бат-Чандмань” ХХК-ий үйл ажиллагаатай сумын Засаг дарга И.Найманжин танилцаад дараах мэдээллийг хүргүүлж байна. Үүнд: 1.  &...

 • 1152

  сумын төвийг Нэгдсэн дулааны шу...

  Жаргалант суманд халаалтын зуух, дулааны шугам сүлжээ барьж төрийн байгууллагууд болон бусад хэрэглэгчдийг дулаанаар хангах төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдан ажил эхэллээ. ...

 • 1141

  Газрын дуудлага худалдаа болно...

  Газрын дуудлага худалдаа болно  Сумын Засаг даргын 2013 оны 9 сарын 05-ны өдрийн А/95 дүгээр захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршлуудад газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалд...

Facebook messenger