сумын төвийг Нэгдсэн дулааны шугамд холбох ажил эхэллээ

Жаргалант суманд халаалтын зуух, дулааны шугам сүлжээ барьж төрийн байгууллагууд болон бусад хэрэглэгчдийг дулаанаар хангах төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулагдан ажил эхэллээ.

      “Арвайн элч” ХХК-ний инженер Ц.Алтангэрэлээр ахлуулсан нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 2 машин, 2 зуурагч, 1 экскаватор, 1 усны машинтайн ажиллаж байна. Нийт ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай, газар шорооны ажил 50 хувьтай, материалын 70 хувийг татсан гэсэн мэдээ өгч байна.

нэгдсэн дулаан