Хүнсний битүү захтай боллоо

Хүнсний захын барилгын ажлыг хүлээн авлаа. Уг барилгад мах, сүү, цагаан идээ, хүнсний ногоо худалдан борлуулах зориулалттай юм. Манай иргэд шороон дундаас махаа худалдан авдаг байдал дуусаж, цэвэр орчноос хүнсний зүйлсээ худалдан авах боломж бүрдлээ. Уг барилгыг Орон нугийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр буюу 21 сая төгрөгөөр "МАКС РЕКИДЕР" ХХК гүйцэтгэлээ. Үүний үр дүн сумын иргэд мах, сүү, цагаан идээ зэрэг хүнсээ шаардлага хангасан байрнаас худалдан аавах боломж бүрдлээ.