Бохирын машинтай боллоо

ОНХСангийн хөрөнгөөр 33.9 сая төгрөгний төсөвт өртөгөөр бохир лаг сорох зориулалттай Бохирын машиныг тендерт шалгарсан Отто мир ХХК -с хүлээн авлаа. Албан байгууллагууд аж ахуйн нэгж айл өрхийн бохирыг соруулах боломж бүрдлээ.